Geološka karta istražnih i eksploatacionih područja
POČETNA CILJ PROJEKTA KaNaKoV TIM
E
Podloge Pretraga Legenda

Podloge
Open Street Map
ArcGIS - World Topo Map
ArcGIS - World Street Map
ArcGIS - World Imagery

Na klik poligona prikaži podatke za:
Istražni prostori
Overene rezerve
Eksploataciona polja

Tematski slojevi
Istražni prostori
Overene rezerve
Eksploataciona polja
Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet