Geološka karta istražnih i eksploatacionih područja
POČETNA CILJ PROJEKTA KaNaKoV TIM
E
Podloge Pretraga Legenda

Podloge
Open Street Map
ArcGIS - World Topo Map
ArcGIS - World Street Map
ArcGIS - World Imagery

Tematski slojevi
Istražni prostori
Overene rezerve
Eksploataciona polja
Istražni prostori NIS-a
Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet