Геолошка карта истражних и експлоатационих подручја
ПОЧЕТНА ЦИЉ ПРОЈЕКТА КаНаКоВ ТИМ
E
Подлоге Претрага Легенда

Подлоге
Open Street Map
ArcGIS - World Topo Map
ArcGIS - World Street Map
ArcGIS - World Imagery

На клик полигона прикажи податке за
Истражни простори
Оверене резерве
Експлоатациона поља

Тематски слојеви
Истражни простори
Оверене резерве
Експлоатациона поља
Универзитет у Београду,
Рударско-геолошки факултет